DEB mede-initiatiefnemer van Windpark Voorthuizen-A1

DEB mede-initiatiefnemer van Windpark Voorthuizen-A1

Vier samenwerkende initiatiefnemers, waaronder drie Barneveldse partijen, hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente Barneveld om medewerking te verlenen aan het kunnen doorlopen van een planologische procedure voor het plaatsen van drie windmolens langs de A1 bij Zeumeren in Voorthuizen. Hiermee zou in één keer 50% van de huishoudens in de gemeente Barneveld voorzien worden van duurzaam opgewekte stroom.

De initiatiefnemers, bestaande uit Duurzame Energie Barneveld (DEB), het Barneveldse Valley Power BV (de oorspronkelijke oprichters van Lagerwey Wind), Topwind Assets BV uit Barneveld (internationale speler in de windenergie) en Eneco Wind BV, hebben een principeverzoek ingediend voor de realisatie van een windpark langs de A1 aan de rand van het recreatiegebied Zeumeren.
Het plan is om drie windmolens met een ashoogte tussen de 130 en 166 meter en een rotordiameter tussen de 130 en 140 meter (maximale hoogte tip van de wiek tussen de 200 en 235 meter) te plaatsen. Met een potentieel vermogen tussen de 9,0 - 13,5 MW zouden deze windmolens genoeg windstroom opwekken voor circa 50% van alle huishoudens in de gemeente en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstelling om in 2020 twintig procent duurzame energie op te wekken. Als grondeigenaar is Leisurelands bereid haar grond beschikbaar te stellen indien een acceptabele ruimtelijke en milieutechnische inpassing haalbaar is en er een goed participatieplan voor de omgeving beschikbaar komt. 

Kijk voor meer informatie op www.windparkvoorthuizen-a1.nl 


Ja, ik wil ook een bijdrage leveren aan Duurzame Energie Barneveld!

Wilt u iets betekenen in de verduurzaming van Barneveld? Neem dan nu contact op met Duurzame Energie Barneveld en overleg wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail