Inspirerende avond over duurzame energie

Inspirerende avond over duurzame energie

Donderdag 14 april organiseerde CDA‐Barneveld de tweede inspiratieavond over energie en duurzaamheid. Brendan de Graaf en Wicha Benus lieten zien dat duurzame energie niet alleen goedkoper is, maar ook heel goed lokaal kan worden opgewekt.

Donderdag 14 april organiseerde CDA-Barneveld de tweede inspiratieavond over energie en duurzaamheid. Brendan de Graaf en Wicha Benus lieten zien dat duurzame energie niet alleen goedkoper is, maar ook heel goed lokaal kan worden opgewekt. Centraal stonden deze avond de kansen en mogelijkheden voor lokale duurzame energie-initiatieven.

Sprekers waren Brendan de Graaf, voorheen directeur Texel Energie en Wicha Benus, kwartiermaker Duurzame Energie Barneveld. De twee inspirerende sprekers schetsten de mogelijkheden om als particulier of ondernemer vanuit gezamenlijke initiatieven in te zetten op duurzame energie. Brendan de Graaf deelde zijn brede visie op energie en nam de aanwezigen mee in zijn ervaringen met de meest succesvolle energiecoöperatie in Nederland. Hij was van 2008 tot en met 2014 directeur van Texel Energie, een coöperatie die is opgericht om op Texel duurzaam energiegebruik te realiseren. 


 
Brendan de Graaf en Wicha Benus aan het woord

De tweede spreker, Wicha Benus, is als innovatiemakelaar verbonden aan Regionaal Centrum Technologie de Vallei (RCT), een stichting die met ondernemers naar mogelijkheden zoekt om concurrentievoordeel te behalen. Hij is tevens kwartiermaker voor DEB, ofwel Duurzame Energie Barneveld. Wicha Benus ging vooral in op de kansen en toepassingsmogelijkheden in Barneveld. Duidelijk werd dat zowel particulieren als bedrijven kunnen deelnemen en investeren in een eigen lokaal energiebedrijf dat duurzame energie ontwikkelt en produceert, bijvoorbeeld vanuit zon, wind of biomassa. Het was een interessante avond met veel belangstelling en levendige discussies. 


Ja, ik wil ook een bijdrage leveren aan Duurzame Energie Barneveld!

Wilt u iets betekenen in de verduurzaming van Barneveld? Neem dan nu contact op met Duurzame Energie Barneveld en overleg wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail