Energiek Ondernemend Barneveld

Nederland wil in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en de gemeente Barneveld de handen ineengeslagen voor het project Energiek Ondernemend Barneveld: een local-for-local adviestraject zonder winstoogmerk.

Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid. EnergiekOndernemend Barneveld maakt gebruik van een landelijk beproefde methodiek die door Stichting Energieke Regio is ontwikkeld. Het is doeltreffend én het maakt duidelijk dat investeren in duurzaamheid loont. Niet alleen op milieugebied, maar ook financieel. Daarom kiezen steeds meer bedrijven voor een energiezuinige bedrijfsvoering. Inschrijven kan via www.debbarneveld.nl.

Keuzevrijheid
Een onafhankelijke energieadviseur uit de regio brengt de huidige situatie van een bedrijf in kaart. Hij geeft aan hoe de ondernemer energiezuinig en kostenefficiënt kan verbeteren, met oplossingen die passen bij de ambities van de ondernemer. De ondernemer bepaalt vervolgens zelf of hij het advies opvolgt, wat hij daarvan laat uitvoeren en door wie. Desgewenst helpt de energieadviseur de ondernemer bij de uitvoering van de maatregelen.
 
Gezocht:  koplopers
Bedrijven die voorop willen lopen met energiebesparende maatregelen kunnen zich bij DEB aanmelden als ‘koploper’. Daarmee kunnen ze andere bedrijven inspireren over de energiebesparende maatregelen die zij zelf succesvol gaan doorvoeren. Hierbij valt te denken aan isolatie, verlichting, verwarming, ventilatie en andere technische installaties. Zelf duurzame energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen, maakt hier ook deel van uit.
 
Gezamenlijk initiatief
Het project Energiek Ondernemend Barneveld is een initiatief van de gemeente Barneveld, BIK, VNO-NCW Midden, Rabobank, Stichting Energieke Regio, DEB, Omgevingsdienst De vallei, het Gelders Energieakkoord en de provincie Gelderland. Meer informatie over het project vindt u op www.debbarneveld.nl.

Ja, ik wil energieadvies! 

Benader mij voor een afspraak met een onafhankelijk energieadviseur uit de regio.Wicha Benus
DEB
06 53 87 39 97
w.benus@debbarneveld.nl


Menno van Luijn
St. Energieke Regio
06  13 55 69 26
mvanluijn@energiekeregio.nl

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail