Duurzaamheidsnetwerk Barneveld 

Het Duurzaamheids Netwerk Barneveld is een netwerk van Barneveldse ondernemers, instellingen, particulieren en de gemeente Barneveld en heeft tot doel:
- bedrijven, organisaties en personen met elkaar verbinden
- duurzame kennis en ervaring delen
- duurzaamheid en samenwerken stimuleren
- inspireren en projecten initiëren
- stimuleren van het zetten van concrete stappen op weg naar een duurzaam Barneveld
- zichtbaar maken  wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt in Barneveld

Het netwerk richt zich daarbij met name op de thema’s klimaat en (duurzame) energie, duurzaam bouwen en duurzame voedselvoorziening.
Leden en lidmaatschap van het DuurzaamheidsNetwerk

Iedereen die in Barneveld woont of werkt en de intentieverklaring van het Duurzaamheidsnetwerk ondertekent is lid van het netwerk. U onderschrijf daarmee uw intentie u in te spannen om:
- duurzaamheid stimuleren in uw leef‐/werkomgeving
- uw kennis en expertise inzetten voor duurzaamheid
- duurzaamheidsprojecten actief ondersteunen
- actief bijdragen aan het duurzaamheidsnetwerk
- op termijn het duurzaamheidsstokje aannemen
 
De leden kunnen zijn dus :
- Bedrijven en organisaties
- Verenigingen (sport, cultureel etc.)
- Onderwijs (lager, middelbaar, hoog en speciaal)
- Inwoners van de gehele gemeente Barneveld
- Samenwerkingsverbanden
 
Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.

 

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail