Windpark Voorthuizen-A1

Vier samenwerkende initiatiefnemers, bestaande uit Duurzame Energie Barneveld (DEB), Valley Power BV, Topwind Assets BV uit Barneveld en Eneco Wind BV, hebben een principeverzoek ingediend bij de gemeente Barneveld voor de realisatie van windmolens langs de A1 op het recreatiegebied Zeumeren. Het gaat om drie windmolens met een ashoogte tussen de 130 en 166 meter en een rotordiameter tussen de 130 en 140 meter (maximale hoogte tip van de wiek tussen de 200 en 235 meter).

Met een potentieel vermogen tussen de 9,0 - 13,5 MW zouden deze windmolens  genoeg windstroom opwekken voor circa 50% van alle huishoudens in de gemeente en kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelstelling om in 2020 twintig procent duurzame energie op te wekken. Het beoogde windpark ligt in één van de zoekgebieden van de windvisie van de gemeente Barneveld. Als grondeigenaar is Leisurelands bereid haar grond beschikbaar te stellen indien een acceptabele ruimtelijke en milieutechnische inpassing haalbaar is en er een goed participatieplan voor de omgeving beschikbaar komt.  Jouw wind, jouw energie!

Kijk voor meer informatie op de website van het windpark: www.windparkvoorthuizen-a1.nl

Ja, ik wil investeren in windenergie!

Zelf mede-eigenaar worden van een windturbine? Dat kan! Binnenkort start de mogelijkheid om u in te schrijven voor het verkrijgen van een aandeel in een windpark. Interesse? Klik op onderstaande link en ontvang de nieuwsbrief.


Meedoen

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail