DEB Barneveld, het platform van initiatieven van de Denktank Klimaat & Duurzaamheid

DEB Barneveld is een initiatief dat voortkomt uit de Denktank Klimaat & Duurzaamheid.  De Denktank Klimaat & duurzaamheid is een groep enthousiaste ondernemers die naast hun bedrijf en werk willen meewerken aan een duurzame gemeente Barneveld. Vanuit de gemeente wordt de Denktank aangevuld met de beleidsmedewerker duurzaamheid en ondersteuning op het administratieve vlak. Het voorzitterschap is in handen van de wethouder Duurzaamheid 

 Denktank Klimaat & duurzaamheid wil bijdragen aan een duurzame gemeente Barneveld door het opbouwen en delen van kennis en ervaring Dit realiseert zij door:
- Inspireren van mensen om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid
- Versnellen van initiatieven en projecten op gebied van duurzame ontwikkeling
- Verbinden ofwel samenwerken van individuen, bedrijven en organisatie in het kader van de initiatieven en projecten.

Welke aandachtsgebieden zijn belangrijk voor de Denktank?
De gebieden waar de Denktank zich primair op richt zijn:
- Duurzame energie
- Duurzaam bouwen en wonen
- Klimaat
Het ‘verduurzamen’ van Barneveld wordt zichtbaar op gebied van welzijn, welvaart en welbevinden.
Op wie richt de denktank zich?

De doelgroep waarvoor de Denktank Klimaat & Duurzaamheid werkt is breed:
- Bedrijven en organisaties
- Instellingen en verenigingen (sport, cultureel etc.)
- Onderwijs (lager, middelbaar, hoog en speciaal)
- Inwoners van de gehele gemeente Barneveld

Wat doet de denktank concreet?
De Denktank organiseert een aantal initiatieven die het hele jaar door plaatsvinden. Dit zijn o.a.:
- Event Samen Duurzaam 2x/jaar
- De duurzaamheidsestafette
- Het duurzaamheidsnetwerk
- ID sessies

Event Samen Duurzaam
Vanuit de doelstelling van de Denktank om mensen te verbinden, organiseert de Denktank 2x/jaar het Event Samen Duurzaam. Dit is een inspiratie-event op gebied van innovatie en duurzaamheid. Ieder Event heeft een specifiek thema: Bouwen en energie en het thema Klimaat en voeding. De doelstellingen van dit event zijn een afgeleide van de doelstellingen van de Denktank Klimaat&Duurzaamheid Barneveld,  te weten:
- inspireren en stimuleren tot duurzaam denken en doen
- verbinden van ondernemers en ondernemende medewerkers van bedrijven, organisaties en instellingen ;
Het Event bestaat uit een hoofdprogramma met aanspreken vaksprekers, inspirerende initiatieven en presentaties in het kader van de duurzaamheidsestafette.
Naast het programma is er een informatiemarkt en worden verschillende initiatieven georganiseerd s=zoals de ID-sessies.
> Meer over Samen Duurzaam

Duurzaamheidsestafette
De duurzaamheidsestafette is een initiatief van de Denktank Klimaat & duurzaamheid Barneveld. Het doel is bedrijven, organisaties en personen te stimuleren actief en praktisch aan de slag te gaan met duurzaamheid op gebied van klimaat, energie, voeding en duurzaam bouwen. Onder het motto: ‘Duurzaamheid begint bij jezelf en doe je samen’ wordt een duurzaamheidsestafette gestart. Tijdens deze duurzaamheidestafette worden bedrijven, organisaties en personen uitgedaagd het duurzaamheidstokje aan te pakken. Dit kunnen individuele ondernemers zijn, burgers, scholen, agrariërs, maatschappelijke instellingen of samenwerkingsverbanden tussen deze partijen.
> Meer over de duurzaamheidsestafette

Duurzaamheidsnetwerk
Het DuurzaamheidsNetwerk Barneveld is een netwerk van Barneveldse ondernemers, instellingen, particulieren en de gemeente Barneveld en heeft tot doel:
- bedrijven, organisaties en personen met elkaar verbinden
- duurzame kennis en ervaring delen
- duurzaamheid en samenwerken stimuleren
- inspireren en projecten initiëren
- stimuleren van het zetten van concrete stappen op weg naar een duurzaam Barneveld
- zichtbaar maken  wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt in Barneveld
Het netwerk richt zich daarbij met name op de thema’s klimaat en (duurzame) energie, duurzaam bouwen en duurzame voedselvoorziening.
> Meer over het duurzaamheidsnetwerk

ID-sessies
ID-sessies zijn kleinschalige inspiratiesessies waarbij iemand een project, uitdaging of concrete vraag inbrengt. Hij of zijkan mensen uitnodigen die mee willen denken om de inbrenger verder te helpen. Tijdens het Event Samen Duurzaam worden ID-sessie georganiseerd als aftrap, waarbij de inbrenger zelf de betreffende groep kan uitnodigen om verder te denken en zelf nieuwe afspraken te maken. De deelname is vrij. Aanmelden kan via ons contactformulier of per mail: duurzaam@barneveld.nl
Ja, ik wil ook een bijdrage leveren aan Duurzame Energie Barneveld!

Wilt u iets betekenen in de verduurzaming van Barneveld? Neem dan nu contact op met Duurzame Energie Barneveld en overleg wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail