De Barneveldse visie op duurzame energie

Gemeente Barneveld heeft in het afgelopen jaar hard gewerkt aan een Energievisie en de daaraan gekoppelde Windvisie. Begin 2016 is deze visie door de Gemeenteraad goedgekeurd. De Energievisie bevat een ambitieuze lokale doelstelling voor duurzame energie (20% in 2020) en energiebesparing (2% per jaar). De Windvisie legt kaders vast waar binnen de gemeente medewerking wil verlenen aan initiatieven voor plaatsing van windturbines. Beide zijn voor de haalbaarheid van DEB van belang: de Energievisie opent de mogelijkheid van een gemeentelijke investering in DEB maar beperkt ook de reikwijdte van de gemeentelijke rol, n.l. geen ‘gemeentelijk energiebedrijf’. De Windvisie legt vast in hoeverre de gemeente stuurt op lokaal financieel rendement en (burger)participatie en daarmee de eventuele meerwaarde van DEB als mede‐initiatiefnemer van een windpark. 

Download de Energievisie Gemeente Barneveld

Meer weten over DEB, onze projecten of mogelijkheden tot samenwerken of participeren? Laat het ons weten en stuur ons een bericht of bel Wicha Benus: 06 ‐ 53 87 39 97

Ga naar contact


Ja, ik wil ook een bijdrage leveren aan Duurzame Energie Barneveld!

Wilt u iets betekenen in de verduurzaming van Barneveld? Neem dan nu contact op met Duurzame Energie Barneveld en overleg wat de mogelijkheden zijn.

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.

TelefoonMail