Samen de energie voor een duurzaam Barneveld

zon

Duurzame energie

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties.

Meer over duurzame energie

Regendruppel

Projecten

Met de energievisie heeft de Gemeente Barneveld de kaders voor ontwikkeling van zon‐ en windenergie binnen de gemeente vastgelegd. Dit biedt veel kansen voor lokale bedrijven en adviseurs 

Meer informatie over projecten

Drop

Organisatie

Met Stichting DEB bestaat er een organisatie die maatschappelijk gedreven is en relatief snel initiatief kan nemen voor de feitelijke investeringsmotor als betreffende projecten haalbaar blijken.

Meer over de organisatie


Brainstormsessie DEB

Op woensdag 6 september organiseert DEB een creatieve brainstormsessie. Doel van de sessie is om met een beperkt aantal mensen met een verschillende achtergrond, de koers voor 2018 voor Duurzame Energie Barneveld (DEB) uit te zetten. Waar gaat het naar toe met de energievraag? Hoe kunnen we gaan besparen? Hoe gaan we duurzaam energie opwekken? Welke rol moet of kan DEB daarin spelen? Hoe kunnen we e.e.a. financieren?

Allemaal vragen die belangrijk zijn voor het werkplan 2018 van DEB.

Samen de energie voor een duurzaam Barneveld

DEB Duurzame Energie Barneveld is de energie-investeringsmotor voor Barneveld, met als doel het realiseren van en investeren in duurzame energie (productie en energiebesparing) voor veel Barneveldse burgers, bedrijven, organisaties en instellingen. Door te streven naar een zo hoog mogelijk rendement wil DEB het aantrekkelijk maken om energieprojecten binnen de lokale economie te brengen en te houden. DEB realiseert dit door:

  • Stimuleren van initiatieven voor lokale, duurzame energie;  
  • Creëren van draagvlak onder Barneveldse burgers, instellingen en bedrijven voor lokale duurzame energie. 
  • Verbinden en ondersteunen van initiatieven voor duurzame, lokale energie; 
  • Samenwerken met en/of participatie in bedrijven en organisaties die de ontwikkeling, financiering en/of exploitatie van lokale duurzame energieprojecten tot doel hebben.

Samen de energie voor een duurzaam Barneveld. Doet u met ons mee?

 

 

Visie van DEB

DEB (Duurzame Energie Barneveld) wil de investeringsmotor zijn voor duurzame, hernieuwbare energie in Barneveld. DEB wil dit aantrekkelijk maken voor iedereen, zoals inwoners, bedrijven en organisaties. Met als doel om zoveel mogelijk rendement van energieproducten te realiseren, binnen de lokale economie.